Noveen van de onbevlekte ontvangenis: de voorbereiding 2.

immaculate-conception-coloring

Hoe leg ik het uit aan de kinderen?

Om het aan de kinderen te kunnen uitleggen, is het belangrijk eerst zelf te begrijpen waarom Maria vanaf haar ontvangenis al gevrijwaard is van de zonde. Door de menswording van zijn Zoon wilde God de schepping vernieuwen. Op verschillende momenten in zijn evangelie laat Johannes Jezus dan ook naar voren treden als de ‘nieuwe Adam’ (vgl. bijv. Joh. 2, 1-11 en Joh. 19, 25-34), en de apostel Paulus stelt Jezus tegenover de ‘oude’ Adam en presenteert Hem aldus als die ‘nieuwe Adam’ (vgl. bijv. Rom. 5, 15). Voor de Kerkvaders uit de eerste eeuwen was het duidelijk: als Jezus de nieuwe Adam is, dan is Maria de nieuwe Eva. Dit mysterie overwegend, kon de Kerk in de loop der eeuwen steeds duidelijker inzien, dat Maria als de nieuwe Eva, evenmin als haar Zoon, de nieuwe Adam, ‘nee’ heeft kunnen zeggen tegen God. Tegenover het ‘nee’ van de eerste mensen, Adam en Eva, staat het alles vernieuwende ‘ja’ van de nieuwe Adam (vgl. 2 Kor. 1, 19) en derhalve ook van de nieuwe Eva, Maria.
Zo vertel ik de kinderen, in mijn eigen woorden, het volgende: zou Jezus, Gods Zoon, die de nieuwe Adam is, die alleen maar ‘ja’ zegt tegen zijn Vader, en die zo de hele schepping vernieuwt, een moeder kunnen hebben die ‘nee’ zou zeggen en zou zondigen, zelfs al was het maar een heel klein beetje? Nee, dat kan natuurlijk niet. Het hart van de Moeder van God moet een puur hart zijn, vol van Gods licht.
Daarom heeft God Maria vanaf het allereerste begin van haar leven beschermd en bewaard voor de erfzonde. Wanneer in het Lucasevangelie de engel Gabriël Maria de geboorte aankondigt van Gods Zoon, noemt hij haar “vol van genade” (in de Griekse grondtekst: kecharitoménè: “geheel begenadigd”; vgl. Lc. 1, 28). Vanaf het eerste moment vervulde Gods genade Maria geheel. Er was geen plek voor het ‘nee’ van de zonde. In haar was alleen ‘ja’ (vgl. wat over Jezus wordt gezegd in 2 Kor. 1, 19). Het is het dierbare gebed van ons christenen geworden, wanneer wij de Moeder Gods begroeten: “Wees gegroet, Maria, vol van genade.”
Door de erfzonde zijn de mensen de vriendschap met God (de genade) kwijtgeraakt. In de advent kijkt iedereen uit naar de komst van de Redder die onze vriendschap met de hemelse Vader zal herstellen. Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis is een bijzonder moment om de kinderen uit te leggen wat genade is.

Wat is genade?

Genade is de vriendschap van God en de aanwezigheid van God in mijn ziel: het is een gave, een cadeau van God. Een heel groot cadeau! Als een ziel JA zegt tegen God dan woont God in die ziel (vgl. Joh. 14, 23), en omdat Hij van zijn kind houdt, vervult Hij het met zijn gaven, zijn licht en zijn liefde.
De kleine Maria was, vanaf het eerste begin van haar bestaan, vervuld van deze liefde: vanaf het prilste begin was haar leven een JA tegen God, een JA dat zij heel haar leven heeft volgehouden.
Wij hebben deze genade ontvangen op de dag van ons heilig Doopsel: het is door het water van het doopsel dat de vlek van de erfzonde van ons is weggewassen en dat wij kinderen van God zijn geworden. God is in onze ziel komen wonen. Vanaf de dag van ons Doopsel woont de Heilige Drie-eenheid in onze ziel. En zolang wij JA zeggen tegen God, zal Hij in onze ziel blijven wonen en werkzaam zijn (vgl. Joh. 5, 17). We noemen dit: de heiligmakende genade.
Jammer genoeg zeggen wij niet altijd JA tegen God en hebben wij vaak geen zin om te gehoorzamen. We zeggen NEE tegen God. Dat is de zonde: God kan niet blijven wonen in een ziel die NEE tegen Hem zegt en Hem niet wil. Het is alleen door een zware zonde dat wij de genade en vriendschap met God kunnen verliezen. Maar God is zo goed dat Hij ons altijd weer wil vergeven als wij spijt hebben. Deze vergeving ontvangen wij in de sacramenten, vooral in het sacrament van boete en verzoening, de biecht. Als wij Gods vergeving ontvangen, komt Hij weer in onze ziel wonen.

De kleurplaat van catholic icing kan helpen bij je uitleg en is meteen een mooie decoratie voor 8 december!

 

 

Categorieën:Adventstijd, Mariafeesten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s