Rejoice in de Lord! Always!

..want er is zoveel te vieren en zoveel om dankbaar voor te zijn!

Creative_independence

Glinsterende kinderogen rond een tafel vol lichtjes, verwachtingsvolle blikken als na
een jaar de doos met kerstversiering weer opengaat, peinzende blikken bij het bedenken van vastenoffertjes. Samen gebraden lam en ongedesemd brood eten op Witte Donderdag. Geklieder bij het maken van Paaskaarsen en het bakken van Pinksterkoekjes. Kleine cadeautjes voor een naamfeest en bloemen voor Maria Tenhemelopneming; Het zijn allemaal jaarlijks terugkerende vreugdemomenten!

De Christelijke kerk kent een rijke traditie die van generatie op generatie aan ons is doorgegeven. Naast de officiële (liturgische) uitingsvormen van ons geloof, zijn ook een heleboel tradities en gebruiken ontstaan die zijdelings verband houden met liturgie en sacramenten. Die tradities en gebruiken ondersteunen als het ware de liturgie en helpen ons om liturgische tijden, sacramenten en geloofswaarheden dieper te doorgronden en te begrijpen. Ook geven ze ons de mogelijkheid om buiten het kerkgebouw, waar doorgaans de liturgie van de Kerk wordt gevierd, uiting te geven aan ons geloof in ons dagelijkse leven, onze gezinnen en huizen.

Veel van de tradities die door de eeuwen heen in de Kerk zijn ontstaan, zijn
ook weer verloren gegaan. Maar juist in een tijd waarin het geloof lijkt te zijn teruggedrongen achter de deuren van kerken en huizen van gelovigen, bieden ze een
houvast voor ons om ons geloof levend te houden en uit te dragen in de eenvoud van
alle dag. We kunnen hierbij oude tradities in ere herstellen, maar ook nieuwe
tradities maken om in ons gezin uiting te geven aan ons geloof door middel van
verhalen, symbolen, gebedsmomenten en andere steeds terugkerende momenten in
het jaar.

We zoeken daarbij naar gebruiken die ons helpen om onze relatie met God te
verdiepen, die ons geloof versterken en tot uitdrukking brengen. Dat kan op een hele eenvoudige en plezierige manier.  Geloof en plezier gaan heel goed samen, en samen leuke dingen doen draagt bij aan een goede en warme sfeer in onze gezinnen. We hebben het over gebed, Bijbellezen, heiligenlevens, knutselen, lekker eten, zingen, spelletjes en verkleedpartijtjes; allemaal manieren om het geloof door te geven aan onze kinderen zodat zij later, op hun beurt, hetzelfde zullen doen!

 

 

Categorieën:Rejoice!